ñerds 070 – Oye, Siri

ñerds 070 – Oye, Siri

View project
ñerds 069 – Evento Descifrado

ñerds 069 – Evento Descifrado

View project
ñerds 068 - De vuelta S03E01

ñerds 068 - De vuelta S03E01

View project
ñerds 067 - El Reloj Periscopio

ñerds 067 - El Reloj Periscopio

View project
ñerds 066 - La Fuerza Despierta

ñerds 066 - La Fuerza Despierta

View project
ñerds 065 - Tobos de Información

ñerds 065 - Tobos de Información

View project
ñerds 064 - Mac Tips

ñerds 064 - Mac Tips

View project
ñerds 063 - 30+ Tips

ñerds 063 - 30+ Tips

View project
ñerds 062 - Villano Excéntrico

ñerds 062 - Villano Excéntrico

View project
ñerds 061 - Apple WWDC 2014

ñerds 061 - Apple WWDC 2014

View project